நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி சபை
www.nldb.gov.lk
தேசிய கடதாசி கம்பனி லிமிட்டட்
www.npc.lk
தேசிய தேடிப்பெருதல் ஏஜன்சி
www.npa.gov.lk
தேசிய உற்பத்தித் திறன் செயலகம்
www.nps.lk
தேசிய சேமிப்பு வங்கி
www.nsb.lk
தேசிய விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழு
www.nastec.lk
தேசிய விஞ்ஞான அறநிறுவனம்
www.nsf.ac.lk
அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான தேசிய செயலகம்
www.ngosecretariat.gov.lk
தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு
www.ntc.gov.lk
தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிருவனம்
www.ntmitransmed.org
தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை
www.waterboard.lk
அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு
www.languagescom.gov.lk
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
www.ou.ac.lk
பனை அபிவிருத்தி சபை
www.katpahachcholai.com
மக்கள் வங்கி
www.peoplesbank.lk
பேராதனைப் போதனா மருத்துவமனை
www.pdn.ac.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn