நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

மத்திய சுற்றில் அதிகார சபை
www.cea.lk
சீ-னோர் பவுண்டேஷன் லிமிட்டட்
www.ceynor.com
இலங்கை மின்சார சபை
www.ceb.lk
கடற்தொழில் கூட்டுத்தாபனம், இலங்கை
www.fisheriescorporation.gov.lk
இலங்கை ஹொட்டேல் கூட்டுத்தாபனம்
www.ceylonhotels.lk
இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்
www.ceypetco.gov.lk
இலங்கை கப்பற் போக்குவருத்து கூட்டுத்தாபன லிமிட்டேட்
www.cscl.lk
இலங்கை - ஜெர்மன் தொழில்நுற்ப பயிற்சி நிறுவகம்
www.cgtti.lk
சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அதிகார சபை
www.caa.lk
ஆடைக் கைத்தொழில் பயிற்சி நிறுவனம்
www.textile-clothing.lk
கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு
கூட்டுறவு மொத்த விற்கனை ஸ்தாபனம்
www.trade.gov.lk
தெங்குச் செய்கைச் சபை
www.coconut.gov.lk
தெங்கு அபிவிருத்தி அதிகாரச் சபை
www.cda.lk
இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்களை புலன் விசாரணை செய்வதற்கான ஆணைக்குழு
www.ciaboc.gov.lk
சமூக நீர்வழங்கல் துப்பரவேற்பாட்டு திட்டம்
www.cwssp.org
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn