நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வணிகம் கொடுப்பனவு சேவைகள் சான்றிதழ் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரம் கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை.

"கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை. " ஈ- சேவைகளை எப்படி பெற முடியும்


"கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை. " ஈ- சேவைகளை பயன்படுத்த விருந்தினர் தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்.

தேச நுழைவுக்கு பதிவு செய்தல் மற்றும் ஈ-சேவைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி ஆவணத்தை வாசிக்கவும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே தேச நுழைவில் பதிவு செய்திருந்தால்,'தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்து"கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை. "ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

"கப்பல் முகவர் உத்தரவுபத்திர முதல்வர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கான கோரிக்கை. " ஐ பயன்படுத்தும் முறை பற்றிய விளக்கக்காட்சியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn