நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வணிகம் கொடுப்பனவு சேவைகள் சான்றிதழ் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரம் புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம்.

"புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம்." ஈ- சேவைகளை எப்படி பெற முடியும்


"புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம்." ஈ- சேவைகளை பயன்படுத்த விருந்தினர் தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்.

தேச நுழைவுக்கு பதிவு செய்தல் மற்றும் ஈ-சேவைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி ஆவணத்தை வாசிக்கவும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே தேச நுழைவில் பதிவு செய்திருந்தால்,'தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்து"புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம்."ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

"புதிய அல்லது புதுப்பிக்கும் கப்பற் சரக்கு கொண்டுபோவோர் உத்தரவுபத்திரத்திற்கான கோரிக்கை மற்றும் NVOCC உத்தரவுபத்திரம். " ஐ பயன்படுத்தும் முறை பற்றிய விளக்கக்காட்சியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn