நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு வணிகம் ஊடாடும் சேவைகள் வங்கி மற்றும் வியாபாரம் நியாயமான தேயிலை விலை விசாரணை

"நியாயமான தேயிலை விலை விசாரணை" ஈ- சேவைகளை எப்படி பெற முடியும்


"நியாயமான தேயிலை விலை விசாரணை" ஈ- சேவைகளை பயன்படுத்த விருந்தினர் தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்.

தேச நுழைவுக்கு பதிவு செய்தல் மற்றும் ஈ-சேவைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி ஆவணத்தை வாசிக்கவும்.

நீங்கள் ஏற்கனவே தேச நுழைவில் பதிவு செய்திருந்தால்,'தேச நுழைவு ற்கு புகுபதிகை செய்து"நியாயமான தேயிலை விலை விசாரணை"ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

"நியாயமான தேயிலை விலை விசாரணை " ஐ பயன்படுத்தும் முறை பற்றிய விளக்கக்காட்சியையும் நீங்கள் பார்க்கலாம்

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn