நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு கொடுப்பனவு சேவைகள்

ஈ- சேவைகள் கண்டுபிடிக்க

சேவைகள் அல்லது அமைப்பு
விவசாயம் மற்றும் வாழ்வாதாரம்
Pay your Electricity bills online
நீர்த்தேக்க களஞ்சிய விபரங்களை பெறுதல்
கலாசாரம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் விநியோகிக்கப்படுகின்ற நாணயங்களை, நாணயத்தாள்களை அல்லது வெளியீடுகளை வாங்குவதற்கு வசதிப்படுத்துதல்
கல்வி
கடிதப்போக்குவரவு கட்டணங்களை இணையவழியில் செலுத்தும் வசதியுடன் பரீட்சை சான்றிதழ்களை இணையவழியில் கோருதல்
குறித்த கட்டணங்களை இணையவழியில் செலுத்தும் வசதியுடன் க.பொ.த (சா/த), க.பொ.த(உ/த) பரீட்சை பெறுபெறுகளை மீள் திருத்தம் செய்ய இணையவழியில் விண்ணப்பித்தல்
வர்த்தக மற்றும் பாவணையாளர் அலுவல்கள்
போக்குவரத்தும் பிரயாணமும்
On-line flight reservation from Sri Lanka Air Force
வாகன காப்புறுதியின் செல்லுபடியான தன்மை மற்றும் புகை சான்றிதழ் (தேவைப்பட்டால்) என்பவை இருப்பின் பயன்படுத்துனருக்கு இணையவழியில் அரசிறை உத்தரவுபத்திரத்தைப் புதுப்பிக்க அனுமதிக்கிறது
பயன்பாடுகள்
1987 என்ற இலக்கத்துக்கு குறுந் தகவல் ஒன்றை அனுப்புவுதன் மூலம் மின்சார பாவணையாளர்கள் இப்பொழுது அவர்களளுடைய மின்சார கணக்கு நிலுவையையும் மாதாந்த மின்சார பட்டியல் மதிப்பீட்டு தொகையையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
Pay your telephone bills online
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn